Podejrzane Rzemiosła

W trakcie tego projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach etnograficznych, w trakcie których uczyły się metod i technik badań etnograficznych.Brały również udział w warsztatach filmowych i spotkaniach z rzemieślnikami. W trakcie tych wszystkich spotkań prowadziły wywiady, tworzyły filmy dokumentalne o pracy tych rzemieślników.
Uroczysty finał projektu, w czasie którego wyświetlone zostały stworzone przez dzieci filmy i zaprezentowane wyniki ich badań etnograficznych, odbył się 26 października w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura- Interwencje.